GDPR (Privacywetgeving) - KV Sint-Gillis

GDPR (Privacywetgeving)

GDPR (Privacywetgeving)


Vanaf 25 mei 2018 legt Europa deze nieuwe privacywetgeving op aan grote bedrijven, maar ook aan kleinere verenigingen, zoals de onze.
GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moeten wij vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en hoe wij deze beveiligen.
Hiervoor nam de club deel aan de door de stad Dendermonde georganiseerde infobriefing op dinsdag 17 april

Kort samengevat houdt dit het volgende in voor jou als lid, en ons als club
  • Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
  • Maatregelen tegen hackers en datalekken
  • In voege op 25 mei 2018
  • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
  • Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
  • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
  • Verhoogde security maatregelingen zijn nodig
  • Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur
  • De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen
  • In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld  worden

Vandaar dat
   - wij elke (ouder van) speler zullen vragen de nieuwe infofiche in te vullen, waarop duidelijk zal vermeld staan dat wij uw ingevulde gegevens enkel voor de club zullen gebruiken, en niet voor andere doeleinden, of naar andere partijen zal worden doorgestuurd.
   - op deze infofiche ook zal kunnen aanvinken of wij foto' s mogen nemen (tijdens stages, tornooien, wedstrijden,...), en die nadien mogen posten op website, Facebook, Instagram,....
   - het belangrijk is te weten dat via een mailtje naar info@kvsintgillis.be  je op elk moment kan vragen bepaalde foto's te verwijderen of aan te passen ("blurren"), of het recht van het posten van foto's waarop uw kind staat in te trekken.
   - de privacycommissie en medewerkers met een login binnen de 72 uren op de hoogte zullen gebracht worden wanneer onze website zou gehackt raken, en de logins met paswoord door anderen zouden kunnen worden misbruikt....

Voor dit en nog meer info hieromtrent kan je op de GDPR-website terecht.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!