Verkenning

Naar volgend seizoen toe is onze club op zoek naar extra spelers in alle leeftijdscategorieën.
Om kennis te maken, organiseren we hiervoor een kennismakingsmoment op woensdag 27 april om 18u op onze jeugdterreinen van de Boonwijk. Breng gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

NIET VERGETEN
Wanneer je nog aangesloten bent bij een andere club, is het belangrijk dat je tussen 1 en 30 april ontslag neemt bij je huidige club.
Dit kan voortaan volledig digitaal via de website van Voetbal Vlaanderen. Wie nadien de club toch nog wenst te verlaten moet de goedkeuring van de club krjigen.

Verkenning