Wat te doen bij ongeval?

Wie een blessure oploopt tijdens een training, wedstrijd of andere club-activiteit, brengt zo snel mogelijk de club op de hoogte.

Vraag een formulier ‘Aangifte van ongeval‘ aan je afgevaardigde of iemand van het bestuur. Dit formulier kan je ook downloaden van onze website. Let er wel dat het formulier recto verso wordt afgedrukt. Anders wordt de aangifte niet aanvaard door de voetbalbond.

Het formulier moet deels ingevuld worden door de speler of de club en deels door de behandelende dokter en dient om  de kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit te recupereren via het Federaal SolidariteitsFonds van de KBVB.

Bezorg het formulier zo snel mogelijk terug aan onze Gerechtigd Correspondent. Vergeet niet een klever van de mutualiteit bij te voegen! Ongevalsaangiften die niet binnen de 14 werkdagen zijn opgestuurd naar de voetbalbond worden immers niet meer aanvaard.

Zodra de voetbalbond het formulier heeft ontvangen, krijg je een nieuw formulier thuisbezorgd. Dit ‘Attest van genezing’ moet door de behandelende arts worden ingevuld zodra de kwetsuur volledig is  genezen.

Bezorg dit ingevulde formulier aan onze Gerechtigd Correspondent samen met het volledige detail van de tussenkomst van het ziekenfonds, eventuele originele ziekenhuisfacturen en andere medische onkostennota’s. Zodra de voetbalbond deze informatie ontvangt, is de ongevalsaangifte afgesloten en kan de speler de trainingen en wedstrijden hernemen.

Indien je na genezing toch hervalt in de oude blessure, moet een nieuwe aangifte worden gedaan aangezien het eerdere dossier al is afgesloten.